Top 10 Trinistyles Countdown

  0

  October 17th, 2021

  1. #01 Tujhe Suraj - Raymond Ramnarine x Rakesh Yankaran 3:54
  2. #02 Jab Jab Bahar - Nisha B 3:32
  3. #03 Be Happy - Veekash Sahadeo
  4. #04 Yeh Dosti - GI
  5. #05 Sajda - Mukesh Colai x Karishma Dhowtal
  6. #06 Way From Me - KI & The Band 3:42
  7. #07 Vaaste - Anuradha Hansraj x Satnarine Ragoo
  8. #08 Mind Yuh Business - Raymond Ramnarine x Vicadi Singh 3:30
  9. #09 Rataan Lambiyan- Prakash Ramcharan x Karishma Dhowtal 3:02
  10. #10 Aap Ke Aa Jane Se - GI